දුම්රියේ ආසන වෙන් කිරීමේ පද්ධතියක් හා ස්මාර්ට් ප්‍රවේශ පත්‍රයක්

දුම්රියේ ගමන් ගන්නා මගීන් සඳහා තාක්ෂනික ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ( SMART CARD) හඳුන්වා දීම හා දුම්රියේ ආසන වෙන් කිරීම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සිදු කිරීමට අදාල පද්ධතියක් (E- TICKETING SYSTEM) හඳුන්වා දීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා විදුලිබල හා බලශක්ති, ප්‍රවාහණ කළමනාකරණ සේවා අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

දැනට දුම්රියේ ප්‍රවේශ පත් කල්තියා වෙන් කිරීමේ දී සමහර පුද්ගලයින් විසින් සිදු කරන නීතිවිරෝධී ක්‍රියා හේතුවෙන් දේශීය මගීන්ටත්, විශේෂයෙන් විදේශ සංචාරකයින්ගෙන් මුදල් ගසා කෑමේ ජාවාරමක් පවතින බව පෙනී ගොස් ඇත.

ඇතැම් තැරැව්කරුවන් විසින් ආසන වෙන් කිරීමේ දී ඇතැම් දුරගමන් ප්‍රවේශ පත්‍ර පවතින මිල ගණනට වඩා කිහිප ගුණයකට වැඩි මුදලකට ( රුපියල් 1200/= ප්‍රවේශ පත්‍රයක් රුපියල් 3000/= – 4000/= දක්වා වැනි) අලෙවි කරනු ලබයි.

එමෙන්ම මේ නිසා දේශීය සංචාරකයින්ට පවා දුම්රියේ ආසන වෙන් කරවා ගැනීම ඉතාමත්දුෂ්කර බව පෙනී ගොස් තිබේ.

මෙම තත්ත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහාත්, දුම්රිය සේවාව මගින් ගුණාත්මක සේවාවක් මගී ජනතාවට ලබා දීමත් අරමුණු කර ගනිමින් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් මෙමසුහුරු ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම හා ආසන වෙන් කිරීම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සිදු කිරීමේ පද්ධතිය හඳුන්වා දිමට අදාල අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව මේ වන විටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට යොමු කර ඇත.

මෙම පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සහයෝගය ලැබී තිබෙන අතර ඉතාමත් කඩිනමින් මෙම තාක්ප්‍ෂණික ප්‍රවේශ පත්‍රය හා ආසන වෙන් කිරීමේ පද්ධතිය හඳුන්වා දීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ පෙරේදා (10) පස්වරුවේ රත්මලාන දුම්රිය අංගනයේ කටයුතු සොයා බැලීම සඳහා සහභාගි වෙමිනි.

රත්මලාන දුම්රිය අංගනය තුළ අලුත්වැඩියා කෙරෙන දුම්රිය මැඳිරි මෙන්ම ලී වලින් ඉදි කෙරන දුම්රිය මැඳිරි පද්ධතිය ද අමාත්‍යවරයාගේ අවධානයට ලක් විය.

303 total views, 1 views today