සුදේව ස්වර්ණවාහීනි CEO හා රංගන ස්වර්ණවාහිනි නාලීකා ප්‍රධානි..!

ජනප්‍රිය නිවේදක දෙපලක් වන ‘සුදේව හෙට්ටිආරච්චි’ මහතා ස්වර්ණවාහීනි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ලෙස හා ‘රංගන ද සිල්වා’ මහතා ස්වර්ණවාහීනි නාලීකා ප්‍රධානි ලෙස වැඩ බාරගෙන ඇතැයි වාරතාවේ.

හිරු නාලිකාවේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක ලෙස සුදේව හෙට්ටිආරච්චි මහතා කටයුතු කළේය. විශේෂ වැඩසටහන් නියෝජ්‍ය සමාන්‍යාධිකාරී රංගන ද සිල්වා මහතා කටයුතු කළේය.

ඔවුන් අද උදෑසන සිය තනතුරු වලින් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

සුදේව හෙට්ටිආරච්චි හිරු නාලිකාවේ ආරම්භක සමාජිකයෙකු වේ. 1998 ජූලි මස 1 වනදා හිරු FM නාලිකාවේ විකාශය සුබ නැකතට ආරම්භ කළේ සුදේව සහ මල්කි විසිනි. මේ වන විට වසර 22ක් පුරා හිරු නාලිකාවේ සියලු ජයග්‍රහණයන් පිටුපස සිටි ඔහු නාලිකාවේ දුශ්කරම කාල වලදීද අත් නොහැර ඒ සමඟ රැදී සිටියහ.

බලය, සළකුණ සහ සියලු විශේෂ වැඩසටහන් වල ප්‍රධාන පූරකයා මෙන්ම හිරු නිව්ස් අධ්‍යක්ෂක ලෙස ඔහු මේ වනවිට කටයුතු කරමින් සිටියේය.

හිරු TV ආරම්භයේදී එක්වූ සමාජිකයෙක් වන රංගන ද සිල්වා පත්තරේ විස්තරේ, සළකුණ, copy chat සහ විශේෂ වැඩසටහන් වලද පූරකයෙකු ලෙස කටයුතු කළේය.

මෙය ඔබේ මිතුරන්ට බලන්න Share කරන්න

-aperata

38,659 total views, 11 views today