වැලිකඩ, පොලොන්නරු බන්-ධනාගාර කන්දකාඩු ලොක්-ඩවුන්..

වැලිකඩබන්ධනාගාරය රැඳවියකු කොරෝනා ආසාදිත වීමත් සමග එමබන්ධනාගාරයට කිසිදු පිටස්තරයෙකුට ඇතුළු විම අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

එමෙන්මබන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට ද බාහිර සමාජය සමඟ මිශ්‍ර වීම අත්හිටුවා ඇත.

මේ අතර අදාළ රැඳවියා පොළොන්නරුබන්ධනාගාරයේද රැඳී සිටි නිසා එමබන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් සහබන්ධනාගාර නිලධාරින්ද සියලු දෙනා නිරෝධායනයට ලක් කර ඇත.

ඔහු කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ රඳවා සිටි පුද්ගලයෙකුද වන නිසා දැනට එහි සිටින සියලු-පුනුරුත්ථාපනය වන්නන් සහ නිලධාරීන් නිරෝධායන ට ලක් කර තිබේ.

-lankacnews

මෙය ඔබේ මිතුරන්ට බලන්න Share කරන්න

192 total views, 1 views today