නීතියට පිටින් වැඩ බෑ ඇමතිවරයා ඉදිරියේ කොන්ද නොනැමූ වනජීවී නෝනා

මීගමුව ආශ්‍රිත කඩොලාන පරිසර පද්ධතියක් විනාශකර ක්‍රීඩා පිටියක් ඉදි කිරිම සදහා රජයේ වනාන්තර භූමියක් නිදහස් කරන ලෙස සඳහන් කල රාජ්‍ය අමාත්‍යය සනත් නිශාන්තට මහතාට තම තීරණය රාජ්‍යය නිලධාරිනියක් ඉදිරියේ පසුගියදා හකුලා ගැනීමට සිදුවුණා.ප්‍රදේශයේ ප්‍රදේශවාසීන් යයි කියා ගන්නා ඇමතිවරයාට සම්බන්ධ චන්ඩින් කිහිපදෙනෙකු හා සනත් නිශාන්ත ඇමතිවරයා දිගින් දිගටම මේ වනාන්තර පද්ධතිය තමාගේ ජාවාරම් කටයුතු සදහා වෙන්කරවා ගැනුමට උත්සහ දැරුවත් අදාල නිලධාරිනිය කොන්ද කෙලින් තබාගෙන කිසිසේත්ම තමාට නීතියට පිටින් වැඩ කළ නොහැකි බව ප්‍රකාශකොට සිටියා.මේ දේවානී ජයතිලක.

අඩවි වන නිලධාරී ගම්පහ. මේ ඇගේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකලාපය බව ගම්පහ අවට පරිසර ක්‍රියාකාරකම් වල නිරතවන අප කිහිප දෙනාදනිමු. දේශපාලන වාසි තකා නැවෙන්නෙ නැත. වැඩ කෙලින්ය. කියන දේ කියන්නේ මූණටමය.දේශපාලනයට හෝ නූගත් මුග්ධයයින්ගේ වචන වලට නොසැලී තම රාජකාරිය ඒඅයුරින්ම කරන රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ඇය සුවිශේෂී චරිතයක් බව කිව යුතුය වේ.මෙතුමියව රැක බලා ගැනීම නීතිගරුක ආණ්ඩුවේ වගකීමය.

184 total views, 1 views today