සීගිරි හස්ත කර්මාන්ත ගම්මාන ගැන ඇමති ප්‍රසන්න ගත්ත තීරණය

වසර ගණනාවක සිට වසා දමා තිබු ශිල්ප සභාවට අයත් සීගිරිය හස්ත කර්මාන්ත ගම්මානය නැවතත් ආරම්භ කර වෙළඳපොළට සරිලන පරිදි සංවර්ධනය කිරීමට පියවර ගන්නා බව වේවැල් පිත්තල මැටි ලී බඩු සහ ග්‍රාමිය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර පවසනවා.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අමාත්‍යාංශ ලේකම් විජිත බණ්ඩාරනායක ජාතික ශිල්ප සභාවේ සභාපති සුදත් අබේසේකර යන මහත්වරුන් ඇතුළු කණ්ඩායමක් සමඟ ඊයේ(17) දින පස්වරුවේ දැනට වසා දමා ඇති සීගිරියේ පිහිටි හස්ත කර්මාන්ත ගම්මානයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක් විය.

එහි ඇති වටිනාකම සහ අතහැර දමා තිබූ ගොඩනැගිලි මෙන්ම නැවත අලුත්වැඩියා කරන ලද ගොඩනැගිලි ආදී සියල්ල ගම්මානය පුරා ඇවිදිමින් නිරීක්ෂණ කළ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පසුව නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී සිටියේ වහාම මෙම ස්ථානයට නව එළියක් එන ආකාරයට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දැනුම ඇති පුද්ගලයින් සොයා වාර්තාවක් සකසා තමා වෙත ලබාදෙන ලෙසයි.

-citizen lk

මෙය ඔබේ මිතුරන්ට බලන්න Share කරන්න..

10,655 total views, 2 views today