මහ මැතිවරණය කල් දමයි දින නියමයක් නෑ – මැතිවරණ කොමසාරිස්

අප්‍රේල් 25 වැනි දා කිසිසේත්ම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්විය නොහැකි බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කරයි.

එතැන් සිට දින 14කින් පසු එළැඹෙන දිනකදී මැතිවරණය පැවැත්වෙන බවද ඔහු කියා සිටියේ ය.

ඒ අනුව මැතිවරණය පවත්වන්නේ මැයි මස ද, ජූනි මස ද, ජූලි මස දැයි කිව හැක්කේ පමණක් බවත් ඔහු පැවසීය.

මැතිවරණය පවත්වන දිනය කවදා දැයි සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කර ප්‍රකාශයට පත් කරන බවද ඔහු කියා සිටියේය.

අද නාමයෝජනා භාර ගැනීම අවසන් කිරීමෙන් පසුව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ය.

46 total views, 1 views today