අද සිට රට පුරාමඇදි රිනීතිය පනවයි – ජනාධිපති කාර්යාලය

අද පස්වරු 6.00 සිට රට පුරාඇඳි රිනීතිය පැනවීමට රජය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව අද පස්වරු 6.00 සිට සදුදා පෙරවරු 6.00 දක්වා මේඇඳි රිනීති තත්වය ක්‍රියාත්මක වන බව ජනාධිපති කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

කොරෝනා වෛරස් ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇත.

කෙසේ නමුත් රෝහල්, ජලය, විදුලිය ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවා සියල්ල මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

පොලිසිය විසින් දැනුම් දෙන්නේ පොලිස්ඇඳි රිනීතිය ක්‍රියාත්මක වන කාල සීමාවේදී නිවාස තුළටම වී සිටින ලෙසටයි.

50 total views, 1 views today