‘චතුර කියන්නෙ රජෙක්’ මැතිවරණ පෝස්ටරයට සමාජ ජාලාවල..

චතුර යනු හොඳ චරිතයක් ගොඩ නගා ගත් රජෙක් බව චතුර සේනාරත්න මහතා වෙනුවෙන් මහ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සදහා නිර්මාණය කර ඇති ප‍්‍රචාරක දැන්වීමක දැක්වෙයි.

චතුර යනු චරිතයක් තුල රජයන්නෙක් බවත් ‘චතුර කියන්නේ නමක් නෙවේ මිනිස්සුන්ගෙ හිත් දිනාගත් හොඳ චරිතයක් ගොඩනඟාගත රජෙක්’ බවත් මෙම ප්‍රචාරක දැන්වීමේ සඳහන් ය.

එම ප්‍රචාරක දැන්වීම සඳහා ප්‍රතිචාර දක්වා ඇති සමාජ ජාල පරිශීලකයන් වැඩි ලෙස එය උපහාසයට ලක් කර ඇත.

-lankacnews

මෙය ඔබේ මිතුරන්ට බලන්න Share කරන්න

 

309 total views, 1 views today