දාගැබ් මහා වැව් බැන්දේ නුඹයි පුතේ… නෙළනා දින ළඟයි අස්වනු සාර කෙතේ…

මේ සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක්ට ජීවිතයේ හොඳ න රක තේරුම් ගන්න පුලුවන් වෙන්නේ ජීවිතය මුහුකුරා යන විටයි. ඒහෙත් ඊට වෙනස්ම ආකාරයේ

321 total views, 2 views today

Read more

ඩෙංගු මදුරුවන්ට එරෙහිව වෙනත් මදුරුවන් පිරිසක් සට නට යොදවයි

කොවි ඩ්19 වසං ගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මාස 4ක පමණ කාලයක් තාවකාලිකව නවතා තිබූ ලෝක මදුරු වැඩසටහනේ ක්ෂේත්‍ර කටයුතු මෙම මස

389 total views, 4 views today

Read more