සීගිරි හස්ත කර්මාන්ත ගම්මාන ගැන ඇමති ප්‍රසන්න ගත්ත තීරණය

වසර ගණනාවක සිට වසා දමා තිබු ශිල්ප සභාවට අයත් සීගිරිය හස්ත කර්මාන්ත ගම්මානය නැවතත් ආරම්භ කර වෙළඳපොළට සරිලන පරිදි සංවර්ධනය

8,661 total views, 1,161 views today

Read more

අවුරුදු 20ක පෙනුමැති සැබැවින් අවුරුදු 50 ක් වන මිනිසා ගන්නා අහාර ගැන හා ඔහු ගැන විස්තරයක්..

වෟත්තියෙන් චායාරූප ශිල්පියකු වන සින්ගපූර් ජාතික චුඅන්ඩො ටෑන් මේ දින වල ලෝකයේ බොහෝ දෙනා කතා කරන චරිතයක් බවට පත්ව ඇත.

17,444 total views, 14 views today

Read more

යෝගට් වලින් හදාගන්න පුළුවන් ඩෙසර්ට් වර්ග 5ක්..!

01 යෝගට් පුඩින් : පහත රුපයේ පුඩිම සාදාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය   බිත්තර 4, මිල්ක්මේඩ් කෝප්ප 1/2, කරදමුංගු ඇට 2ක් කුඩු කරලා,

169,201 total views, 1 views today

Read more