මෙරට පරිශීලකයින්ට ෆේස්බුක් ගෙන එන නවතම විශේෂාංගය

ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය තුල විශේෂ රුධිර පරිත්‍යාග විශේෂාංගය හිමිවූ නවතම රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව තිබෙනවා.නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ෆේස්බුක් සමාගම

343 total views, 1 views today

Read more