ටොම් ඇන්ඩ් ජෙරී කිව්වොත් නොදන්නා කෙනෙක් නැති තරම්.. – දුක්බර පැතිකඩ

ලොව පුරා ළමයින් අතර අතිශයින් ජනප්‍රිය ‘ටොම් ඇන්ඩ් ජෙරී’ කාටුන් මාලාවේ අධ්‍යක්ෂ ඔස්කාර් සම්මානලාභී ජෙස් ඩීච් අභාවයට පත්විය. මියයන විට

145 total views, no views today

Read more