සේරුවාවිලට අමතරව ලංකාවේ තවත් රත්තරන් නිධි 04ක්..

සේරුවාවිල ප්‍රදේශයට අමතරව දිවයිනේ තවත් ස්ථාන හතරක භූමිඅභ්‍යන්තරයේ රත්තරන් තිබෙන බවට පර්‌යේෂණවලින් අනාවරණය වී ඇතැයි පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ භූ විද්‍යා අංශයේ

489 total views, 1 views today

Read more