රටක් වටින App එකක් එයි.. බස් මගීන් රස්තියාදුව ඉවරයි…

ජනතාව සදහා මගී ප්‍රවාහන බස් රථ ගමන් කාල සටහන බලා ගත හැකි ජංගම දුරකථන යෙදුමක් හඳුන්වාදීමට මගී ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය කටයුතු කරමින් සිටියි.

එම යෙදවුම ලබන සතියේ හඳුන්වාදෙන බව අමාත්‍යාංශය විසින් සඳහන් කරයි.

මේ හරහා පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් ප්‍රමාදයකින් තොරව මගීනට ලබාගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවන බව ද ඔවුන් විසින් පවසයි.

බස් රථය තිබෙන ස්ථානය තමන් සිටින නැවතුමට එන වේලාව ආදී සියලු තොරතුරු එම යෙදුම මගින් බලාගැනීමට හැකිවෙයි.

ජාතික ගමනාගමන කොමිසම විසින් දැනටමත් එම යෙදවුම සකසා අවසන් යයි ද අමාත්‍යාංශය විසින් කියා සිටී.

-lankacnews

මෙය ඔබේ මිතුරන්ට බලන්න Share කරන්න

261 total views, 3 views today