වෙරළේ එකතු වන ප්ලාස්ටික්වලින් ඇතෙක් හදපු “ලලිත්”

ත්‍රිකුණාමලය මුහුදු වෙරළේ එකතු වන ප්ලාස්ටික් සහ අනෙකුත් අබලි ද්‍රව්‍ය යොදා ගෙන අඩි 100 ක් දිග තල්මසෙකු නිර්මාණය කිරීමේ විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියා ත්මක කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

කැලිකසල වලින් තොර පරිසරයක් ඇති කිරීමේ අරමුණින් නැගෙනහිර පළාතේ පරිසරය සහ වෙරළ සංර ක්ෂණය කිරීමට අදාළව ක්‍රියා ත්මක විශේෂ ව්‍යාපෘති යටතේ මෙය ක්‍රියා ත්මක බවයි නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව, ප්‍රවීන නිර්මාණ ශිල්පියෙකු වන ලලිත් සේනානායක විසින් මෙම නිර්මාණය සිදුකරන අතර, මීට පෙර ඔහු විසින් මුහුදු වෙරළෙන් එකතු කර ගත් ප්ලාස්ටික් හා අනෙකුත් අබලි ද්‍රව්‍යවලින් විශාල ඇතෙකු නිර්මාණය කරනු ලැබුවා.

එම නිර්මාණය මේ වනවිට වත්තල – උස්වැටකෙයියාව වෙරළේ සවිකර ඇති අතර, නව නිර්මාණය ලෝක වාර්තාවක් දක්වා රැගෙන යාමට අදහස් කරන බවයි නිර්මාණ ශිල්පී ලලිත් සේනානායක සඳහන් කළේ.

මේ අතර, ප්ලාස්ටික් උපයෝගි කර ගනිමින් තාර නිෂ්පාදනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ඇතුළු තවත් පරිසර සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘති කිහිපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය සඳහන් කළා.

මෙය ඔබේ මිතුරන්ට බලන්න Share කරන්න…

386 total views, 2 views today