ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාකරන පිරිසුදුකාරක ලබාගතහැකි යන්ත්‍රයක් ලංකාවෙන් නිපදවයි..

කොරෝනා මර්දන වැඩසටහන සදහා සහයෝගය දීමට නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ අවධානය යොමු වී ඇත.

එ අතර තවත් තරුණයෙක් නව නිර්මාණයක් කර ඇත.. කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තිවීම වැඩි වශ⁣යෙන් මිනිසා මගින් සිදුවන බැවින්.. නිතර අත්සේදීම ඉතා වැදගත්වේ.. නමුත් එකම පිරිසුදුකාරක ලබා කාරක බෝතලය සැමදෙනාම භාවිතා කිරීම ගැටළුවකි.

එයට විසදුමක් ලෙස ස්වයංක්‍රීයව කියාකරන පිරිසුදුකාරක ලබාගත හැකි යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කලෙය..  මෙමගින් ස්පර්ෂයකින් තොරව පිරිසුදුකාරක ලබාගත හැකිවේ. එමගින් වෛරස ව්‍යාප්තිය අවම කරගතහැකිවේ.

ඔහු නමින් ඔෂිත රුවිනාල් ය. ඔහු රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ – තාක්ෂණ පීඨය ඉගෙන ගන්න සිසුවෙකි. මෙවැනි අසීරු වකවානුවක නව නිර්මාණ වල යෙදී සිටින මෙවැනි දක්ෂයින්ට අත හිත දී ඔවුනට අවශ්‍ය පරිසරය සකසා දීම ඉතා වැදගත් වේ..

ඉදිරියටත් මේ වගේ නව නිර්මාණ කරන්න ශක්තිය හා ෙෙධයිරය ලැබෙන්න කියල එක හිතින් පාර්තනා කරනවා. ඔබට ජය.!

මෙය ඔබේ මිතුරන්ට බලන්න Share කරන්න

 

 

270 total views, 2 views today